Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Velkommen til oss

Bli henvist til oss

For å komme til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten må du ha henvisning. Henvisningen kan sendes elektronisk eller i papir til oss.

Her finner du en informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering.


Måter å bli henvist på

Det er to ulike måter du som pasient kan bli henvist til oss:

  • Hvis du allerede er i et behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten, så må du snakke med den aktuelle avdelingen du er knyttet til, om du kan henvises til rehabilitering.
  • Hvis du ikke er i et aktivt behandlingsforløp, kan fastlegen din sende henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus.
    Se her for mer informasjon.


Legen ved sykehuset eller ved RKE vil vurdere om du har rett på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og hvilket tilbud som vil passe for deg. Hvis du får innvilget rehabiliteringsopphold så sendes henvisning til oss, og vil vi kalle deg inn til opphold.