Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Forberedelser

Før oppholdet

Vi har samlet litt informasjon om hva som er nyttig å vite og forberede seg på i forkant av et opphold hos oss på Avonova Ringerike Rehabilitering.

Sett deg noen mål

Før du kommer til rehabilitering hos oss oppfordrer vi deg til å tenke igjennom hvilket mål du har med oppholdet. Din egen motivasjon og målsetting er viktig for at du skal kunne lykkes best mulig med rehabiliteringsoppholdet. 


Ta vare på tingene dine

Det er stort sett trygt og godt her på Helgelandsmoen, men det kan skje og har skjedd at ting blir borte. Du har selv ansvar for dine private eiendeler. Verdisaker du ikke trenger, bør du helst la bli hjemme. Verdisaker du har med deg her, er ditt ansvar.

Hva skal jeg ta med meg?

I innkallingsbrevet du har mottatt står det forslag om hva du bør ta med deg til oppholdet. Husk at du må ta med deg det du trenger av egne medisiner under oppholdet.

Har du mistet brevet kan du lese siste utgave her: Brev Obs! Hvis det er lenge siden du fikk brevet så kan det være gjort små endringer i brevet. 


Besøk

Du er hjertelig velkommen til å ta imot besøk under oppholdet. Vi har ikke egne besøkstider, men oppfordrer deg til å unngå tider hvor du har behandling.


Betaling og frikort

Kostnadene for behandling dekkes av offentlige helsevesen, Helse Sør-Øst. Du betaler egenandel opptil egenandelstaket. Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger som det har vært tidligere. Det betyr at du kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort. På www.helsenorge.no finner du frikortet ditt. Her kan du sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.


Reiseutgifter

Dersom du har hatt reiseutgifter og skal søke om dekning av disse, kan du finne mer informasjon om dette på www.pasientreiser.no eller ved å ringe Pasientreiser 915 05 515.


Sykelig overvekt

Hvis du skal til rehabilitering for sykelig overvekt vil du ca tre uker før oppholdet motta en sms fra oss med link til flere kartleggingsskjemaer. Det er viktig at du fyller ut disse kartleggingsskjemaene så fort som mulig, slik at vi er best mulig forberedt før du kommer til oppholdet. Hvis du har spørsmål til skjemaene kan du ta kontakt med oss på telefon.


Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det. Retten er uavhengig av diagnose og alder og gjelder selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen. Du trenger ikke å motta tjenester fra spesialisthelsetjenesten for å ha rett til å få utarbeidet en individuell plan. Les mer om Individuell plan her: https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan/


Dagene på rehabilitering

Under oppholdet

Hvordan ser dagene ut, og hva kan du gjøre utenfor rehabiliteringen?

Les om oppholdet

Hva skjer etterpå?

Når oppholdet er over

Når du er ferdig med ditt opphold hos oss, hva skjer da?

Les mer om hva som skjer etterpå