Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Fag & forskning

Forskning og samarbeid

Vi samarbeider med andre institusjoner om faglig utvikling og forskning, og er med i ulike samarbeidsprosjekter.

For tiden er Avonova Ringerike Rehabilitering en del av en stor multisenterstudie kalt «REHABNYTTE».

Forskningstudien startet opp 1. januar 2019, og målsettingen med studien er bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. RehabNytte er det største forskningsprosjektet innen rehabilitering som er gjennomført i Norge og retter seg mot pasienter som er til tverrfaglig, spesialisert rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner.

Prosjektet er et samarbeid mellom 17 private rehabiliterings-institusjoner over hele landet, Nasjonal kompetansetjeneste for reumatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet sykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.


Studien har flere delområder som ulik målsetting:

  • Måle nytten av rehabilitering
  • Øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning
  • Kvalitetssikre måleinstrumenter til bruk i forskning
  • Undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har for pasienters helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering
  • Evaluere rehabilitering i Norge

Les mer om prosjektet på Rehabnyttes nettsideTidligere forskning